Dbaj na to, čo ti prospieva

Abd-Ru-Shin

  • Nijako inak nemôže ľudský duch dosiahnuť blaženosť než v radostnom tvorení pre Svetlo.

  • Váš neblahý sklon siahať vždy po vyššom, túžiť po cudzom, miesto tešiť sa zo svojho okolia, obráti sa proti vám ako jedno z vašich najhorších usvedčujúcich previnení.

  • Len lenivosť ducha dbá príliš málo na to, čo bolo dané, nedá si tú námahu, aby odkrývala krásu a trvalo ju zdokonaľovala. Domnieva sa iba v zmene nájsť zlepšenie a šťastie hľadá vo všetkom, čo sa jej zdá cudzie.

  • Ak chcete budovať, tak rozjasnite najprv svojho ducha a učiňte ho silným a čistým. Rozjasniť ho znamená: nechať ho dozrieť!

  • Upusťte od toho, zaoberať sa prevažne otázkami, presahujúcimi vám pridelenú oblasť a učte sa najprv dôkladne poznať všetko to, čo je vo vás samých a okolo vás.

  • Vyvíjajte sa ako vnútorne priami, opravdiví ľudia, a tých okamžite získate vrúcne spojenie s celým stvorením, ktoré vás bude podporovať vo všetkom, čo je nutné a čo potrebujete ku vzostupu.
                                                                                       [■]